Ceník

Cena mé práce je 800 Kč / hodinu. Klient si hradí mé služby na místě v hotovosti, nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Psychoterapie – doporučuji delší setkání, aby bylo sezení efektivní. Z mé zkušenosti je nejvhodnější postup “tří” – tři tříhodinová setkání s třítýdenním odstupem. Nicméně každý klient je jedinečný, je možný i jiný postup. Záleží na průběhu a na dohodě.

Vztahová terapie – nejčastěji dvouhodinnová setkání. Počet a frekvence záleží na průběhu a domluvě.

Koučink – hodinová setkání s týdenním (či dvoutýdenním) odstupem. Opět je to o dohodě.

Upřednostňuji osobní setkání. Online sezení rovněž vede k výsledku, ale je závislé na spolehlivosti techniky. Pokud tedy není možné potkat se osobně, je možné domluvit si hovor např. přes Skype.