Ceník

Cena konzultace je 1.000 Kč za hodinu. Klient si hradí mé služby na místě v hotovosti, nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Psychoterapie – 2-3 hodinové sezení. To dává dostatek prostoru k pochopení příčiny a řešení problému. Tím je pokrok citelný po každém sezení. Nejčastěji proběhnou tři sezení s cca třítýdenním odstupem. Nicméně každý klient je jedinečný a záleží na průběhu a dohodě.

Vztahová terapie – dvouhodinová konzultace. Počet a frekvence záleží na průběhu a na domluvě s klienty.

Koučink – hodinové konzultace s týdenním či dvoutýdenními rozestupy, dle situace.

Upřednostňuji osobní setkání, protože online konzultace je závislá na spolehlivosti techniky a osobní kontakt je nenahraditelný. Nicméně není-li možné potkat se osobně, je možné domluvit si hovor přes Skype či Teams.