Poradenství

Nabízím indiviuální, párové a rodinné poradenství. Upřednostňuji dvouhodinová setkání, pro dostatek prostoru. Je ale samozřejmě možné se objednat na hodinu.

Ceník