Psychoterapie

Mohu Vám pomoci vyřešit potíže:

  • citové (strach, fóbie, traumata, závislosti, deprese, atd.)
  • vztahové (nespokojenost ve vztazích, komunikace s lidmi, atd.)
  • tělesné (chronické nemoci, psychosomatické potíže, alergie, bolesti)

V psychoterapii kombinuji rozhovor a prožitek. Naslouchám klientovi a kladu otázky tak, abychom došli k příčině problému. Prožitkem pak dojde ke změně vnitřního nastavení. Napětí se uvolní, problém odchází.

S každým klientem pracuji individuálně. Naladím se na potřeby klienta a přizpůsobím obsah sezení tak, abychom dosáhli cíle.

Sezení trvá 2-3 hodiny. Kratší sezení dělám výjimečně (např. v případě, že se klient chce nejprve seznámit). Během hodinového sezení totiž není možné se dostat do hloubky a něco výrazně změnit.

Cena: 800,-/hodinu