Cena mé práce je 800,- Kč / hodinu. Nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou, klienti si hradí mé služby na místě v hotovosti.

Délka a počet setkání je individuální. Pro představu zde uvádím nejčastější průběh setkání s klienty na základě svých zkušeností:

Psychoterapie – setkání trvá 2-3 hodiny. Ve většině případů doporučuji dvě až tři setkání.

Vztahová terapie – první setkání trvá jednu hodinu. Pak doporučuji jedno dvouhodinové sezení s každým partnerem zvlášť. Následují dvě setkání v páru, každé o délce cca 2 hodiny.

Koučink – doporučuji deset 1,5 hodinových setkání s dvoutýdenními rozestupy.