Cena mé práce je 800,- Kč / hodinu. Klient si hradí mé služby na místě v hotovosti (nemám smlouvu se zdravotní pojišťovnou).

Ze svých zkušeností doporučuji delší setkání (2-3 hodiny), aby bylo sezení efektivní. Ale záleží na dohodě s klientem.